İlkokul 4. Sınıf İngilizce Dersi Ek Öğretim Materyali

Yazar: digitalsinif Tarih: 25 Eylül 2014 | 18:25


~~...Açıklama...~~
Talim ve Terbiye Kurulunun 01.02.2013 tarih ve 6 sayılı kararı ile kabul edilen İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) İngilizce Dersi (2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı 2013-2014 Öğretim Yılından itibaren 2 ve 5. sınıflardan başlamak üzere uygulamaya başlanmıştır. Güncellenen öğretim programı 2014-2015 Öğretim Yılında 2, 4, 6 ve 7. sınıflarda uygulanmaktadır. Bu durumda, 2013-2014 Öğretim Yılında 3. sınıfta okuyan öğrenciler, 2 ve 3. sınıfta İngilizce dersi almadan 2014-2015 Öğretim Yılında yeni öğretim programındaki 4. sınıf uygulamaları ile karşılaşmaktadır. Her ne kadar yenilenen İngilizce Dersi Öğretim Programının içerik yoğunluğu azaltılmış olsa da, 2 ve 3. sınıfta İngilizce dersi almamış öğrenciler için 4. sınıfta öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerini geliştirecek, 4. sınıf kazanımlarını inceleyen bazı çalışmaların yapılması gereği İngilizce öğretmenlerimiz tarafından bilinmektedir. İngilizce öğretmenlerinin yeni öğretim programının uygulanmasında 4. sınıf için geçiş yılı olarak gerektirdiği ilave çalışmaların yapılabilmeleri amacıyla, 2014-2015 Öğretim Yılına mahsus olmak üzere İngilizce dersinin haftalık ders saati 2 yerine 3 ders saati olarak belirlenmiştir.
Söz konusu ek ders saatinin yanı sıra mevcut 4. sınıf İngilizce Ders Kitabı setine ilave olarak, öğretmenlerin uygulamalarına destek olacak materyaller hazırlanmıştır. Bu materyaller İngilizce Öğretim Programının 4. sınıf uygulamalarını desteklemek ve sadece 2014-2015 Öğretim Yılında kullanılmak üzere hazırlanmıştır. İlgili materyaller “4th Grade Supplemental Package for English” adı altında aşağıdaki linkte sunulmuştur. Takviye paketinde her bir ünite için, bu ünitede 2 ve 3. sınıf konularından eksik kalan kısımları kapsayan dil işlevleri ve yapıları ile sözcük dağarcığına yönelik bir içerik bulunmaktadır. Ayrıca takviye paketini kullanırken öğretmenlere yardımcı olması için ayrıntılı notlar, etkinlikler ve yönergeler de sunulmuştur.


0 yorum:

Yorum Gönder

Site içi Arama Yapın

Like us on Facebook
Follow us on Twitter
Recommend us on Google Plus
Subscribe me on RSS